Huisregels

 

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden en pony’s. Ten behoeve van veiligheid en paardrijplezier voor iedereen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

 

 

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal.
 • Het is niet toegestaan om op fourage (stro- en hooibalen) en machines te spelen.
 • Er mag in alle gebouwen, op het terrein en te paard niet gerookt worden. Roken is alleen toegestaan op het terras bij de bar, of bij de rooktafel bij de buiten rijbak.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap dient altijd direct na gebruik opgeruimd te worden.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn en eventuele gedane behoeften dient gelijk door de eigenaar te worden opgeruimd.
 • Na gebruik van schep, hark, bezem of kruiwagen deze direct terugbrengen naar de plekken waar ze horen.
 • Bij het gebruik van de rijbanen, poetsplaatsen, afspuitplaatsen of andere ruimte op het terrein, dienen de daar opgehangen regels in acht te worden genomen.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen op het terrein van de stal.
 • Personen, die zich op het manegeterrein misdragen, zullen gesommeerd worden het terrein te verlaten.
 • Het is niet toegestaan de groepsstalling te betreden. Uitgezonderd zijn eigenaren waarvan het paard in de groepsstalling verblijft of lesklanten.
 • Het is verboden op de bakrand, roundpen of anderen omheiningen te klimmen, zitten of staan.

 

 

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. Deze zijn te vinden bij de ingang van de rijbaan.
 • Alcohol gebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Tijdens het rijden in een van de rijbanen of elders op het terrein is het dragen van een goedgekeurd veiligheidscap (EN 1384) verplicht en veilige kleding en schoeisel.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen, als dit onder toezicht van het personeel gebeurt. Klanten en vrijwilligers mogen paarden en pony’s verzorgen zonder toezicht wanneer zij hiervoor bij de manege een instructie hebben gevolgd.
 • In de stalgangen is het verboden om op het paard te zitten.
 • Het gebruik van de poetsplaatsen is verplicht, alleen wanneer alle poetsplaatsen bezet zijn mag er uitgeweken worden naar een lege stal die voor de paarden van de groepsstalling beschikbaar zijn gemaakt. Bij de buitenboxen mag er wel gepoetst worden mits dit niet tot hindering van een ieder zorgt. Dit betekent ook dat bij de spuitplaats, wassen voor alle andere activiteiten gaat.
 • Mest op het erf, in de stalgangen, rijbanen, roundpen, paddocks en elders op het terrein moet gelijk worden opgeruimd. Tevens dient de roundpen na gebruik aangeharkt te worden.
 • Na het gebruik van springmateriaal dient dit terug te worden gehangen op de daarvoor bestemmende plaatsen. Dit betekent balken in de grote rijhal aan de muur en staanders achter de grote rijhal.

 

 

 

Voor lesklanten geldt:

 • De afspraken/regels zoals vermeldt in het lescontract dienen in acht te worden genomen.
 • Manegepaarden en pony’s mogen alleen met toestemming en een degelijk halster en halstertouw worden meegenomen uit de groepstalling.
 • Paarden en pony’s in eigendom van de manege worden gepoetst en opgezadeld op de poetsplaats tenzij toestemming door het personeel is gegeven dit elders te doen.
 • De instructeur bepaalt de paardenindeling tijdens de lessen.
 • Afmeldingen kunnen schriftelijk of via de app gedaan worden.

 

 

Voor eigenaren van paard of pony geldt bovendien:

 • Paarden moeten te allen tijde worden vastgezet of vastgehouden, ook op de poetsplaats.
 • Het is verplicht mee te doen aan het ontwormingsbeleid zoals beschreven op de website.
 • Indien je zelf mest uit de stal wil verwijderen, is dit geen probleem. Dit dient op de juiste plek op de mesthoop te worden geleegd (achterin). Het is niet toegestaan om op eigen initiatief bij te strooien, dan wel extra hooi te pakken.
 • Het voer (biks) is van de manege, het is mogelijk om voer te kopen bij de Iron Horse Ranch.
 • In de grote rijhal mag alleen gereden worden. In de kleine rijhal en roundpen mag men losgooien, longeren en rijden. In de buitenbak mag alleen gereden worden.
 • De paddocks zijn bedoeld voor het tijdelijk stallen van je paard. Er mag maximaal 1 paard per paddock staan. Hou rekening met anderen qua tijden (fair use).
 • Men dient aanwezig te zijn op het terrein wanneer je paard niet op stal of in de weide staat.

 

** Indien door het niet navolgen van regels, voorschriften of aanwijzingen van het personeel schade ontstaat aan materiaal of personen, kan de Iron Horse Ranch op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid voor de schade ligt op dat moment bij de veroorzaker van de schade en kan ook worden verhaald.**

 

Rijbaanregels

 

 • Aanwijzingen van het personeel moeten altijd opgevolgd worden.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-138:2012 teken te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd, door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.
 • Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.
 • Indien een ruiter alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.
 • Tijdens het rijden dient de rijbaan gesloten te zijn.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
 • Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen.
 • Indien iemand zijn/haar paard wil longeren in de kleine binnenbak dan mag dit alleen indien de overige rijdende combinaties hier geen bezwaar tegen hebben. Is hier tegen wel bezwaar dan dient het longeren gestaakt te worden. Blijf bij het longeren niet op één plek staan, dit om spoorvorming te voorkomen. Rijden onder de man gaat te allen tijde voor longeren, behalve in de roundpen.