Paardentrailer verhuur

De Iron Horse Ranch heeft op dit moment 1 paardentrailer die gehuurd kan worden. Wij hebben alleen de 1,5 paards trailer ter beschikking. We zijn 7 dagen per week open!

Je kunt hier de overeenkomst alvast uitprinten en invullen!

Huurvoorwaarden

 • Trailer dient uitsluitend gebruikt te worden voor het vervoer van paarden.
 • Voor het huren wordt een borg van € 100,00 gerekend te voldoen bij het ophalen, de borg wordt contant terugbetaald of teruggestort op uw bankrekening, als de trailer is teruggebracht.
 • Ophalen van de trailer alleen tijdens de openingstijden of op afspraak.
 • Bij het ophalen van de trailer geldig origineel rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs overleggen.
 • De auto dient WA verzekerd te zijn, de trailer is dan ook WA meeverzekerd.
 • Indien u een boete oploopt ten tijde van de huur van de trailer wordt deze doorgestuurd, hiervoor brengen wij € 15,00 administratiekosten in rekening.
 • Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de aan hem toevertrouwde trailer. Gebreken ontstaan door ondeskundig gebruik is geheel voor rekening van de huurder.
 • Trailer mag niet zwaarder worden beladen dan aangegeven op het kenteken.
 • De trailer dient schoongemaakt teruggebracht te worden, indien dit niet het geval is worden er € 25,00  aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Huurder kan verhuurder nimmer aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen verband houdend met de gehuurde trailer.
 • Verloren of gestolen trailers worden tegen nieuwwaarde verrekend.
 • De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te verbreken.

De verhuurder kent geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien:

 • De huurder de maximum  treklast van het trekkend voertuig overschrijdt.
 • De huurder niet beschikt over een trekkend voertuig met deugdelijke verlichting.
 • De huurder het maximale laadvermogen overschrijdt, de eventuele vervolgschade.
 • De aanhanger niet goed is aangekoppeld of afgekoppeld door de huurder, ook niet de eventueel daaruit voortvloeiende schades aan derden.
 • De  vervolgschade aan de trailer die daardoor ontstaat wordt verhaald op de huurder.
 • Huurder heeft zelf volledige verantwoordelijkheid voor te vervoeren lading.
 • De hoofdbestuurder ( degene die de huurovereenkomst is aangegaan) blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het eigen risico.

technische gegevens:
1,5 paards trailer: maximale massa 1600 kg

prijzen huur trailer

huur trailer 1,5 paards (halve dag, 4 uur) €25,00
huur trailer 1,5 paards (hele dag, 12 uur) €40,00
huur trailer 1,5 paards (1,5 dag) €65,00
huur trailer 1,5 paards (2 dagen) €75,00
huur trailer 1,5 paards (3 dagen) €100,00
huur trailer 1,5 paards (na 3 dagen, per dag) €22,50
Neem contact met ons op