“Paddock Paradise”

“Welkom op onze groepsstalling, wat ook wel ‘paddock Paradise’ wordt genoemd “

De paarden leven als kudde in een gebied rond ons huis. In dit gebied bevinden zich meerdere voerplekken, drinkplek, zandplek, bergje en een track waar de paarden tussen de verschillende ruimtes kunnen bewegen. Op de planning staan nog meer faciliteiten voor de  paarden, zoals een poel en nog veel meer in de toekomst. De paarden lopen de hele dag in de frisse lucht en kunnen net zoals in de natuur dus veel bewegen. Door deze vorm van paarden houden komen koliek en stereotype gedragingen zoals weven en lucht-zuigen nauwelijks meer voor en zijn de paarden in hun natuurlijke balans.

De paarden worden zo natuurlijk mogelijk gehouden en staan hier dus dag en nacht het gehele jaar door (ze hebben het echt niet koud in de winter). Paarden zijn namelijk van nature gewend om in weer en wind te staan en kunnen zo nodig schuilen. Door de constante activiteit van de paarden betere doorbloeding van het gehele paard. De paarden zullen rustiger worden (minder schrikachtig).

“BEWEGING IS DE SLEUTEL TOT EEN GEZOND PAARD!”

Het Paddockparadijs-principe in een notendop

Het basisprincipe van het Paddockparadijs is een pad – in het Engels ’track’ genoemd – dat rondom het weideperceel wordt aangelegd. Deze route vormt een uitnodiging voor het paard om ‘rond te trekken’. De langs de hele route aangebrachte elementen, in de vorm van bijvoorbeeld eet- en drinkplaatsen, beschutting, verharde ondergrond en diverse natuurlijke elementen, motiveren het paard tot veel beweging, precies zoals de natuur het bedoeld heeft.
Het gaat niet zozeer om de ruimte die ter beschikking staat, maar meer om hoe we die ruimte indelen en beheren om een gedragsmatige respons in de psyche van het paard op gang te brengen. Het principe is toe te passen op zowel kleine als grote percelen.
Het enorme voordeel van een dergelijke Paddockparadijs-route is het behoud van de bewegingsvrijheid en -ruimte van het paard, terwijl weidegang naar believen beperkt kan worden door de weide te sluiten. De weides waar onze paarden gebruik van maken zijn doorgaans veel rijker dan goed voor hen is, met als gevolg gezondheidsrisico’s zoals hoefbevangenheid, overgewicht e.d. Een combinatie van beperking van weidegang en toch zoveel mogelijk bewegingsruimte is noodzakelijk om onze paarden gezond te houden. Deze combinatie biedt het Paddockparadijs.

Waarom “paddock Paradise”

  • Beweging
   Door de uitnodigende werking van het pad en het strategisch plaatsen van voedsel, water en andere prikkelende elementen wordt het paard gemotiveerd tot voortdurende beweging, zoals de natuur het bedoeld heeft.
  • Hoefonderhoud
   Indien gedeeltes van het traject verhard zijn vindt er een natuurlijk hoefonderhoud van onbeslagen hoeven plaats waardoor bekappen minder vaak nodig is.
  • Aandoeningen en ouderdom
   De paarden worden beschermd tegen te rijke weides met gevaar voor o.m. overgewicht, hoefbevangenheid en verergering van zomereczeem.
   Daarnaast zijn paarden, die om gezondheidsredenen minder of geen weidegang mogen krijgen of juist behoefte hebben aan méér weidegang (oude paarden), toch in de gelegenheid bij hun vrienden in de buurt te blijven.
  • Warming-up
   De warming-up tijd voor het rijden wordt verminderd omdat het paard al veel in beweging is.
  • Gedrag
   Neurotisch gedrag neemt af door het verschaffen van natuurlijke uitingsmogelijkheden en het gevarieerde aanbod aan prikkels.
  • Rangorde
   Paarden die laag in de rangorde staan kunnen niet in het nauw worden gedreven omdat ze altijd ruimte hebben om uit te wijken of te vluchten voor rang hogere paarden.

Natuurlijk Bekappen

Met een natuurlijke bekapping duiden natuurlijk hoefverzorgers op de benaming van een aantal technieken. Technieken waarbij met behulp van verschillende gereedschappen ‘natuurlijke slijtagepatronen’ worden nagebootst in de hoeven van paarden.

Heel eenvoudig gesteld wordt er tijdens een natuurlijke bekapping alleen hoefmateriaal verwijderd dat onder natuurlijke leefomstandigheden ook weg zou slijten. Natuurlijk Bekappen is dan ook niets meer of minder dan het simuleren van natuurlijke slijtage.

Onze paarden worden allemaal op deze manier bekapt!

Verharde Ondergrond

Voor het ’trainen’ en het zo natuurlijk mogelijk onderhouden van de hoeven hebben wij verschillende gedeeltes van het pad van het Paddockparadijs verharding aangebracht. Hoe meer de paarden over harde ondergrond lopen, des te minder vaak zullen ze bekapt hoeven te worden. In het wild, waar paarden veelal leven in gebieden met rotsachtige bodem, ‘bekappen’ de hoeven zichzelf.
De ideale ondergrond stimuleert alle delen van de hoef, dus zowel draagrand, straal als zool.

Zoek voor meer informatie naar  paddock paradise/ paddock paradijs en paard natuurlijk.